Vægdrivhus hos mor og Ole
Sokkel

Efter langt om længe at være blevet færdig med renovering af alt det udvendige på huset er min mor og hendes mand Ole, nu klar til at få bygget deres drivhus. Jeg har længe været efter dem med det projekt, fordi jeg ved hvor meget de vil komme til at elske det. Så nu, sidste weekend i september 2008, gik vi i gang. Først gravede vi ca 20 cm jord af hele området hvor huset skal stå, dels for at jævne området og dels for at gøre klar til sand og fliser. Afløb blev gravet ned og tilsluttet et eksisterende overløb til overfladevand, og der blev gravet ud til sokkel, støpt og sat den første blok. Ole havde heldigvis lejet en minigraver, så den fik lov at gøre alt det grove.

Sokkel
Det tog en weekend for 3 mandfolk, men vi var også godt brugte da vi var færdige.
Uha det er godt at være færdig med trillebørene.
Mere sokkel

Fundersten er nu bygget, og remmen på plads.

Siderne

Så er vi endelig kommet igang med at bygge i træ. Efter en lang vinterpause, fandt vi en weekend hvor vejret var godt, sidst i juni 2010.

Idet der ikke er lavet nogen tegning over projektet, har vi måtte "kvisse" lidt med hvor mange lægter og stolper der skulle bruges, for at få det til at gå op med glasset. (Glas er genbrug, fra gammelt gartneri - 48,7 x 59,5 cm). Resultatet blev 3 sektioner af 4 glas, men i den yderste højre sektion, måtte vi lægge glasset ned, for at få det til at gå op.

Siderlægter (45 x 95 mm) og stolper (100 x 100 mm) har ligget i stalden og tørret vinteren over, og der er derefter blevet fræset ud til glasset og en runding på indersiden. Udfræsningerne til glasset er 10 x 10 mm. Stykkerne er kappet i rette længde og monteres med vinkelbeslag, med en afstand så glasset ikke sidder i spænd.

Øverste rem

Remmen er 100 x 100 mm tømmer som også har udfræsninger til glas. Drivhuset er ca 6,5 m langt, så vi måtte forlænge remmen - i begge ender, da Ole havde købt for lidt træ. Hele stolpen havde vredet sig, så der arbejdede vi noget med at få den vredet på plads. Men da gavlremmen blev skruet fast mod muren, blev konstruktionen rimelig stabil. Vi blev ikke helt færdig med at fæste de lodrette lægter mod topremmen, fordi vi løb tør for vinkler. Men alle 100 x 100 stolper fik 2 vinkler for oven og for neden. Alle vinkler monteres med 5 x 35 mm beslagskruer, og i vinklerne ved stolperne fæstes de også med 10 mm skruer/bolte.

Forlængelse af øverste rem
Taget

Taglægterne har også ligget til tørre i laden og blevet fræset. Vi fik målt taghældningen til 15 grader, indstillet kapsaven og lavet et "testspær". Det brugte vi så som skabelon for de resterende lægder. Oppe på remmen på murvæggen monterede vi "sko" til at holde lægtet på plads, og i modsatte ende savede vi et hak i lægten, fjernede "hakket" med stemmejern, og savede enden af, så der er plads til montering af tagrende. Pga den vredne 100 x 100 rem, stod hele siden i en bue udad, så der måtte vi presse den ind for at få hakket i taglægterne, henover remmen. En 100 mm skrue ned gennem taglægte og rem, holder det samlet. Vi sikrede os at afstanden passede mellem lægterne, så glasset hviler i udfræsningerne. Til vores store ærgelse opdagede vi at de tagstolper vi skulle have brugt, var 10 cm for korte. Så de blev ikke monteret denne weekend.

Dejlig placering

Her ses placeringen af drivhuset, lidt på afstand. Det vender direkte mod syd, og her kl 21 er der stadig sol på det kommende drivhus.

Rejsegilde

Så er tagstolper blevet købt, fræset og monteret. Så nu er der rejsegilde😀

Godt tilfreds bygherre.

Juli 2010

Træ er træ.......så tagspærene gir sig. Derfor har det været nødvendigt at montere stålbånd på tværs, så afstanden mellem spærene er ens, så glassene ikke enten falder igennem, eller ikke kan komme ned i udfræsningen.

Og malerarbejdet er også kommet igang.

Der er ikke planlagt nogen skråstivere på dette drivhus, så for at afstive konstruktionen, anvendes mange beslag.Gavlen med vindue

Gavlen er nu færdigbygget, og der er lavet plads til et gavlvindue. Der bliver ikke vinduer i taget, så for at få ventilation, bliver der istedet monteret åbenbare vinduer i begge gavle. Så kan der luftes ud, uden at dørene står åben.

Ud fra mit besøg i Scotland, hvor jeg besøgte et par gamle drivhuse, erfarede jeg det smarte i at montere en zinkafslutning for neden, for at lede regnvand ordentligt væk fra taget. Det har Ole valgt at kopiere og har lavet en løsning ved at save en rille op i endetræet, og så skuppe en drypkant af zink, op i revnen. Glasset monteres så oven på zinken, så vand ikke kommer i berøring med endetræet.

Rille savet i endetræ, klar for montering af zing dryp kant.
Tagrende

En zink tagrende er monteret. Vandet går til et dræn, da der er en gammel vandboring på ejendommen, der kan bruges til vanding.

Det brugte glas skal lige vaskes før det er klar for montering.

Starten af September 2010. Montering af glasset går fremad. Nu kan man snart stå i tørvejr


Døre

Dørene er fremstillet af brædder der er fræset ud og skruet sammen. De er malet 3 gange før glasset er monteret, men da de blev monteret, vred de sig og måtte høvles for ikke at binde. Et ekstra hængsel måtte også monteres midt på døren, for at den ikke skulle vride sig yderligere.

Dørene måtte også rettes op med wire fordi de begyndte at gabe. Ved at justere "spændet" på wireren, kunne døren rettes op.

Næsten færdigt
Nu i april 2011 er drivhuset næsten færdigt. Der mangler lige en dør til laden og male sokkel.
Sommer 2012

Drivhuset er nu helt færdigt og taget i brug. Ifølge brugerne, er det rigtig dejligt, og de bruger masser af tid der ude og spiser derude næsten hver aften (fra marts af)

Væksthus

Så er der lavet isoleret "inde i drivhus drivhus" til overvintring af planter samt til dyrkning af tomater og peber i det tidlige forår. Masser af lys og med en elradiator i bunden, holdes der + 10 grader selv om der er - 2 uden for.

Nyt isoleret væksthus til forspiring. Fremstillet foråret 2013.
Det er lavet i 4 moduler – 2 gavle, en facade og et tag med udluftning. Det er fæstet op på en rem på muren, og de enkelte moduler kan let skilles ad, så det kan fjernes, når foråret kommer.