Lidt info om hvordan drivhuset er bygget
Sådan startede det. 2006

I efteråret 2005 var jeg i gang med at renovere min gamle garage, og blev i den forbindelse nød til at købe 2 paller mursten. Desværre passede farven ikke til de gamle sten, så derfor havde jeg pludselig rigelig mursten stående. 

En god nabo hvis far har haft gartneri, havde 500 m2 glas stående i sin lade, og har i øvrigt selv bygget et flot drivhus. Og jeg kunne bare få noget glas af ham hvis jeg ville bygge.

Så en uge efter garage projektet var færdigt, tog jeg beslutningen om at lave et  rigtigt  drivhus af træ. Så var det på internettet for at finde billeder og mulige løsninger, og dem var der ikke så mange af der, syntes jeg. Men jeg fandt da lidt på nogle engelske sider, og købte et par bøger om drivhuse med et par illustrende billeder. Så tegnede jeg en skitse af drivhuset ud fra målet på en gammel eksisterende sokkel (formentlig fra et gammelt maskinhus)
 
Jeg byggede en lav mur af mursten, og samtidig murede jeg en brønd op, som ligger 2 m fra den eksisterende sokkel. Brønden var før nede i græs niveau. Så var det til jem & fix og hente træ, skruer og en overfræser, og så gik arbejdet igang.
Alle stolper og rafter blev profil fræset på indersiden, og på ydersiden blev lavet et spor til glasset. Det tog et par dage. Og på ca 2 uger var det hele samlet, og jeg gik igang med vinduer og dører.

Vinduesrammerne blev lavet af de gamle vinduesrammer fra hovedbygningen. Træet var kernetræ i god stand, så det kunne sagtens bruges. Dørene blev lavet af brædder, lister og en finerplade i bunden.

Da endelig træet blev tørt malede jeg det, med stor hjælp fra familien - bla min svoger jesper 😀 , med to gange hvid oliemaling. Derefter monterede jeg glasset i sanitets silicone. Det med sanitets silikonen var et råd fra naboen med glasset. Han har selv kittet sit, og har problemer med at glasset revner fordi drivhuset gir sig når det blæser.

Til sidst lagde jeg fliser i det hele. Der havde husets kone mest at skulle sige. Jeg ville gerne have haft nogle bede, men sådan blev det ikke. Konen fik ret, og det har vi ikke fortrudt siden. Nu kan man nemlig sidde 20 personer derinde, og flytte rundt med plantekasser- og borde som man vil. Det har givet en masse muligheder, og er nemt at holde.
Det første år ( 2006) var ikke så stor succes. Dels fordi glasset først kom i hen i juli måned, så vi kom ikke med fra starten. Det blev dog til mange timer derinde, hvor man rigtig kunne kikke på vinplanterne og drømme om hvordan det hele vil se ud om nogle år. Jeg tror også vi fik 5 tomater ud af det.....

I 2007 havde vi ret god succes med det meste. Jeg fik erfaret hvordan tomatplanten reagere på for meget og for lidt vand, gødning og sol, min agurk gik "agurk" fordi den ikke blev beskåret rigtigt, men ellers gik det rigtig godt. Vi måtte dele ud af både tomater og chilli frugter i den periode hvor "produktionen" toppede. Vi fik ikke taget så mange billeder fordi vi havde travlt med at lave køkken. Men det får vi gjort fremover.

Fundament og halvmuren

Selve sokklen var der i forvejen. Så det var den der bestemte størrelsen på drivhuset. Den er af beton og går ned i en dybde på ca 50 cm, og stikker 5 cm over jorden. Den er 15 cm bred.

Jeg borede huller ned i fundamentet, og monterede 12mm gevindstænger ned i. Det som holder gevindstængerne fast er nogle jern kiler der udvider sig og presses ud i hullet når gevindstangen skrues i. Placeringen af gevindstængerne blev fordelt med en i hvert hjørne, to på langsiden og to lige ved dørkarmene. 

Så fik jeg hjælp af en murer, til at bygge halvmuren. Det tog 2 dage for os. Der hvor gevindstængerne stod, måtte jeg skære ud i murstenene (på indersiden) og putte mørtel ind i revnen. Højden på muren var lidt på øjemål og hvor mange mursten der var tilbage. Det blev til 8 skift - ca 60 cm høj. På indersiden vandskurede jeg muren med en grå cementpuds.

Træet er trykimpræneret og i standart mål for stolper (10 x 10) og lægter (4,5 x 9,5). Jeg startede med at fræse en rund profil på rafterne og derefter rillen til glasset på alle 4,5 x 9,5 rafter. De hele længder blev pudset med sandpapir, målt op i rigtig længde og kappet. Længden på dem ville afgøre ståhøjden på drivhuset, så det var egentlig ikke noget jeg havde klarlagt og tegnet på forhånd. Jeg stilte mig på en flise inde i det kommende drivhus, helt ude ved kanten og målte op til mit hoved. Resultatet blev en sidehøjde på 1 m.

Profil af lægter.
Grund konstruktionen

De lange nedre vandrette lægter blev savet til i længden, huller til gevindstængerne boret og enderne savet til så de passede med gavlstykkerne. Ud fra glassets bredde, målte jeg op hvor de lodrette lægter skulle være (både for oven og for neden) og samlede det hele på terassen. I byggemarkedet fandt jeg nogle zink skinner som ville give en god overgang mellem mur og træ, og ligeledes lagde jeg en strimmel tagpap, så fugt fra muren ikke kunne trække direkte op i træet. Så var det bare at løfte det hele op på plads på muren, og fæstne det med skive og møtrik på gevindstængerne. Jeg tror jeg brugte 2 dage på at fræse og save til, og 1 dag på at samle begge sider. Så det gik ret stærkt.

Gavlene var lidt mere krævende. Det skal måske lige siges at alt save arbejde blev udført med en alm håndsav, så det var om at måle vinklerne rigtigt ud. Jeg byggede dørkarmen først, og uden om den kom de bærende bjælker og lægterne til glasset. Til sidst monterede jeg de skrå stolper der danner gavlen og toppen af tager. Der havde jeg i første omgang ikke fået målt helt nøjagtigt ud, så der blev lidt tilpasning. Nu stod husets sider og gavle færdig, og jeg kunne begynde med taget. For at gøre huset stabilt, monterede jeg metal vinkler på alle stolper. Dvs i de fire hjørner, oppe og nede, samt på stolperne i gavlene og på langsiden.

Nederste hjørne. De to på hinanden vinkeltrette lægter er skåret i smig så de passer sammen og holdes på plads af gevindstang og møtrik. Der er fræset ud i enden af stolpen så den dækker over møtrikken. Og så er der monteret vinkeljern....
Øverste hjørne. Tag stolpen hviler på den nederste del af konstruktionen og er skruet ned i den. Jern vinkler holder det hele på plads.
Tag konstruktionen
For ikke at siderne på huset skulle vælte ud pga vægten af taget, måtte jeg midlertidigt montere brædder der skulle holde dem på plads. Jeg fræsede riller til glasset på stolper og lægter og lavede en skabelon af den skrå endestolpe på gavlen. Så var det bare at bruge skabelonen og save alle stolper og lægter til. Jeg monterede først de fire stolper som egentlig er den bærende konstruktion. Dem støttede jeg med brædder så de var stabile mens hoved bjælken blev lagt op. Det var lidt af et projekt, for byggemarkedet havde ikke en der var de 8,5 m lang, så der måtte jeg lave en samling. Men op kom den.
De hjemmelavede beslag der holder sider og tag samlet.
Tag konstruktionen
Jeg lavede nogle plader som jeg skruede på stolperne for at stive og holde sammen på konstruktionen. Derefter var det enkelt at montere alle de mellemliggende lægter der holder glasset.
Pladerne der stiver og holder tagstolperne på plads.
Stolperne der holder tværdrageren er på plads, og montering af lægterne er i gang.
Afstivning

I en havebog havde jeg set et genialt system til at holde taget og siderne af drivhuset på plads. Så jeg måtte en tur til smeden og købe nogle stumper 100 mm rør og 12 mm rundjern. Med vinkelsliber og min morfars antikke svejseværk fik jeg lavet et par solide beslag til overgangen mellem sider og tag. Så skar jeg rundjernet til i længden og skar gevind i enderne og monterede det hele. Løsningen med gevindet i stængerne gjorde at jeg så kunne "justere" hele huset, altså stramme det op, så de brædder jeg tidligere monterede for at holde siderne, ikke længere sad i spænd. Så det var et stort øjeblik da jeg kunne fjerne brædderne og huset stod selv. Jeg var sågar så sikker på styrken at jeg kunne hænge i den, uden huset engang knagede.

For at sikre huset mod kraftig vind, købte jeg jern stivere i 40 x 5 mm. De skulle bare saves til og blev monteret med 8 mm træbolte.

Her ses den simple men effektive løsning på afstivningen der holder tag og sider på plads.
Vinduer/ventilation
Vinduerne i taget er lavet af de gamle vinduer fra vores hus. De var blevet gemt, og lå på loftet. Det blev et træls projekt at få den gamle kit af, glasset ud og skilt vinduerne ad. For de passede selvfølgelig ikke i hverken bredde eller højde. Nu da jeg havde læst mig til at man ikke kan få udluftning nok i et drivhus, havde jeg planlagt med 6 vinduer, 3 i hver side. Så det blev et langvarigt arbejde.

Jeg har monteret selvåbnere på 4 af vinduerne, og det lader til at det er nok. Samtidig er der en lille 3 cm luftsprække mellem side og tag som jeg egentlig gerne ville have været foruden, men som nu viser sig at være ganske praktisk. På grund af den måde jeg har lavet huset på, ville den eneste mulighed for at lukke for denne sprækken på, være at montere en lille liste. Og det syntes jeg ikke ville blive pænt.

Da min gode ven der har foræret mig glasset, kom ned og så drivhuset for første gang, sagde han at det var en genial løsning. Masser af udlufning i drivhuset, men ingen direkte træk på planterne. Så derfor har jeg beholdt det som det er. På varme dage når topvinduerne åbner, kommer der en opdrift af varm luft, som trækker frisk luft ind gennem sprækken. Og der er udluftning selv om der ikke er en vind der røre sig, uden for.

De små vinduer over dørene er ren "patina". Det var rester fra topvinduerne og passede perfekt ind. De står kun åbent på rigtig varme dage, så der kan komme lidt træk ind.
Bunden

Som nævnt på forsiden var det egentlig min hensigt at have et par bede i drivhuset, men det "måtte" jeg ikke få for konen. Og som jeg også har nævnt, har jeg ikke fortrudt det.

Så jeg gravede et spadestik jord af og fyldt stabilgrus i og vibrerede det. Så var det at starte fra en ende af, og når først bunden er i orden, tager det ikke langt tid at lægge fliserne. Jeg ville gerne have haft brændte klinker og lagt et mønster, men det blev en for kostbar løsning. Så det er alm herregårdssten der blev lagt. I hver ende har jeg dog gravet et halveret 50 cm betonrør ned, hvori jeg har plantet en grøn og rød drue.

Letter taget?
Hele ideen med alt fra gevind stænger til jernstivere, bygger på at jeg ikke en dag vil finde en bunke hvidmalet træ med glasskår i. Så uden at have regnet på det og altså ved brug af sund fornuft har jeg tænkt hvor krafterne kommer til at påvirke huset. Når man har set stormskader i Danmark, er det ofte tage der er blæst af, gavle der er væltet eller træer der er væltet ned i bygninger.

Så det nærmeste træ der stod/står stik vest for drivhuset måtte af med toppen. Det gav mere lys til drivhuset om eftermiddagen og aftenen, og nu er "momentet" i træet flyttet et godt stykke ned af den tykke stamme.

Gavlen er støttet oppe fra hjørnerne og ned mod dørkarmene og også hen lands siderne, ned mod de bærende stolper. Og i det stolperne er placeret der hvor gevindstængerne er, vil hovedparten af kraften gå fra gavlen, ned gennem jernstiveren, ned i stolpen som er fæstet med store vinkler til bundlægten. Bundlægten overføre vidre kraften til muren. Også taget er støttet helt oppe fra kip, hvor kraften/momentet er størst. Jernstiverne heroppe går ned og fæstes i de stolper der holder topbjælken, helt nede ved siderne.

Hvis der skulle komme en vind der havde lyst til at tage taget med sig, ville den komme på noget af en opgave. Ud over at taget er temmelig tungt og skruet ned i den solide sidekonstruktion, holder de hjemmelavede jernbeslag der udover at holde tag og sider på plads, også sammen på tag og side konstruktionen. Derved skal der meget store kræfter til for at skille det ad. I det beslaget har fast i den robuste side konstruktion som en boltet helt ned i fundamentet via gevindstængerne, skal en evt "suge kraft" altså overvinde hele husets vægt inklusiv mur og sokkel (og samtidig rive soklen op af jorden) Det er ihvertilfald teorien.....

Og vi har da haft er par storme de sidste 3 år, og idet vi bor kun 2 km fra kysten, helt ud til åben mark, er der ikke meget læ. Og huset står endnu, med kun èt flækket glas. Og det er flækket fordi det har siddet i spænd.
Tegninger


Som følge af at mange af jer der besøger hjemmesiden gerne vil bygge selv og spørger efter tegninger, har jeg lavet et par skitser og lagt her. De er desværre ikke så gode at aflæse, så jeg kan oplyse lidt om de mål der er brugt.

Generelt kan siges at man selv kan bestemme bredden på glasset, men 45 x 53 cm er standart for de fleste gamle erhvervsdrivhuse. Jeg tilpassede bredden mellem lægterne med det gratis glas jeg havde fået. Højden på grundmuren kan være 45 - 60 cm, hvad der nu passer med de sten man bruger. Mit er 61.
Totaløjden ude ved siderne er ca 160 cm, så man kan komme rundt i det meste af drivhuset uden at støde hoved mod taget. Dvs 60 cm mur og 1 m glas side. Døren er så bred at en trillebør kan komme ind - ca 85 - 90 cm.
Tagets hældning er 35 grader. Det er - siger de kloge - bedst at have mere end 30 grader aht. evt kondens der ikke skal dryppe ned. I gavlen har jeg lagt glasset ned på den brede side, hvorved den totale bredde blev 3,8 m. Remmen der bære taget er 18 x 5 cm.

Skitse af gavlen.
For at få det til at passe med den eksisterende sokkel, måtte jeg lægge yderste glas på langsiden ned på bredsiden. Den totale længde af drivhuset er 6,7 m - 3 sectioner med 4 glas i hver section.
Skitse fra siden.
Detaljer til selvbyggerne

Der er i 2008 kommet en del henvendelser angående specielle detalier på drivhuset. Det er hovedsaglig omkring tagkonstruktionen, så derfor kommer der nu er "opdatering" af konstruktionen, med lidt flere detaljer.

Her fra gavlen.

Toppen af gavlen fra indersiden.

Aludimserne...

Aluminiums dimser der holder glasset på plads. Det er små stykker aluminium på 1 x 5 cm som man selv først bukker i et "J" og hænger på det nederste (det første) monterede stykke glas. Når det drejer sig om taget, så monterede jeg et brædt som holdt det første stykke glas i silikonen, til det sad fast. Så bukkede jeg aluminiumsdimsen til et omvendt "J" og hang det på glasset. På med silikone til næste stykke glas og så montere det med et overlæg på ca 2 cm, og så bukke aludimsen op omkring det nymonterede glas, så det danner et "S" og holder det næste glas på plads.